Medlemskap


Hembygdsföreningen Sankta Annas Gille Åhus


För att bli medlem:


Maila till ahgarden55@gmail.com


Medlemsavgiften för enskilt medlemskap:  190:-/år

Medlemsavgiften för parmedlemskap på samma adress: 280:-/år

Företagsmedlemskap där länk till företaget läggs in på hemsidans första sida: 600:-/år

I medlemskapet ingår Hembygdsföreningens årsskrift.


För att erhålla föreningens två årliga småskrifter: 95:-

Nästa års almanacka som sänds igod tid före jul: 40:-


Det går även bra att med namn och adress sätta in det belopp man önskar på föreningens bankgiro 5762-7994

Fungerar även med Swish: 1234598892