Protokoll

Som medlem kan du få protokollet från det senaste styrelsemötet efter varje möte om du mejlar din önskan till ahgarden55@gmail.com och i mejlet anger ditt namn och din e-postadress