ÅrsskrifterÅHUS HEMBYGDSFÖRENING

S:ta Annas Gille 

GILLETS ÅRSSKRIFTER


Årsskriften, som utkommer på våren, ingår i medlemsavgiften och sänds till Gillets medlemmar med post.

Nedan följer en sammanställning över hitintills utgivna årsskrifter (gula serien). Samtliga utom de som markerats med * finns till försäljning på Anders Håkansgården eller efter hänvändelse till sekreteraren. 2019 års skrift kostar 95 kronor, 2020 års skrift 50 kronor och eventuellt tillägg för porto 30 kronor. Tidigare utgivna skrifter kostar 30:-/st + porto.


Gillet tar tacksamt emot förslag på innehåll i kommande årsskrifter. Kontakta någon i styrelsen och berätta om dina idéer.


EN GAMMAL BOK "I TOBAKENS HÖGBORG" säljs nu för 50:-/styck + porto 66:-.För att beställa årsskrifter fyll i kontaktformuläret nedan.

Skriv även in din adress i formuläret.

 
 
 
 

Utgåva       Årsskriftens innehåll                                                                       Författare

1-1953*

TVÅ BILDFRAMSTÄLLNINGAR I ÅHUS KYRKA OCH DERAS BETYDELSE

Erik Cinthio
2-1982

ARKEOLOGI I ÅHUS

Björn Rosenberg

3-1983

CHARTA 1770. Några anteckningar kring en karta över Åhus 1770

Kurt Smith

4-1984

ÅHUS I ÄLDRE BESKRIVNINGAR

Björn Rosenberg

5-1985*

OM SKOLOR I ÅHUS FÖRSAMLING

Andreas Björkman

6-1986

ÅHUS PÅ 1920-TALET

Astrid Flood

7-1987

OM TOBAKSODLING

Svea Pålsson och Anita Karlsson

8-1988

ÅHUSFLORAN I FÖRVANDLING. En subjektiv berättelse

Sara och Sven Birkedahl

9-1989

ÅHUS VID 1900-TALETS BÖRJAN. Äldre åhusbor berättar

Astrid Flood

10-1990*

ÅHMANS I ÅHUS. Ett företag med hantverkstradition

Sivert Sundin

11-1991

MALMBERGS I YNGSJÖ. Ett företag i vattnets tjänst

Sivert Sundin

12-1992*

MIN BARNDOMS HAMN

Sture Jönsson

13-1993

ÅHUS LOTSPLATS

Claes Ahlström

14-1994

EN GAMMAL SKEPPARGÅRD I ÅHUS

Thorsten Andersson

15-1995*

GILLETS TILLKOMST OCH FÖRVALTNING

Erik Ask m.fl.

16-1996

A-B ÅLEXPORTEN ÅHUS

Sven-Wilhelm Nilsson

17-1997

ÅHUS FOLKETS HUS & PARKFÖRENING u.p.a. 90 år

Rickard Knutsson

18-1998

EN FÖRSVUNNEN MEDELTIDSSTAD. Åhus historia i kort beskrivning

A. W. Hellström

19-1999*

FRÅN BRYGGOR OCH SKRÅ TILL FÄRJOR OCH YRKESKÅR

Lars Dahl och Rickard  Knutsson

20-2000

DET VAR SÅ DET BÖRJADE..... OM FURUBODAS TILLKOMST

Ernst Skoog

21-2001

GILLET 50ÅR


22-2002

EN DIKESGRÄVNING I YNGSJÖ OCH DESS FÖLJDER

Berndt Enström

23-2003

OM ÅHUS KYRKA


24-2004

ALBERT ANDERSSON - posttjänstemannen med stort intresse för Åhus historia

Hanny Andersson

25-2005

SVENSKA KIMRÖKSFABRIKEN ÅHUSREVYN

Britt-Inger Eriksson Lars Dahl

26-2006

ÄRKEBISKOPSBORGEN I ÅHUS - en byggnadsantikvarisk diskussion

Jimmy Juhlin Alftberg

27-2007

PER SVENSSON - cigarrkungen

Tomas Tillberg

28-2008

BANKMAN I ÅLARIKET

Sivert Sundin

29-2009

De é meed konstitt me´ditta hav! (sägner från ålakusten)

Nedtecknat av Göran Nilsson

30-2010

ÄRKEBISKOPSBORGEN I ÅHUS - UTGRÄVNINGARNA 2007 - 2009

Jimmy Juhlin Alftberg

31-2011

UR GILLETS ARKIV

Rickard Knutsson

32-2012

50 ÅR MED LIONS I ÅHUS

Leif Dahlquist

33-2013*

MISSIONSHUSEN I ÅHUS PÅ 1900-TALET

Saga Svensson

34-2014

TOBAKSODLINGEN I ÅHUS MED OMNEJD

Rickard Knutsson


35-2015       


"HAN TOG UT SITT GODA UNDER LIVSTIDEN"                   Minnesbilder av konstnären Eugen Montelin i Åhus

Bo Swenson

36-2016

KÄNDA OCH OKÄNDA ÅHUSMÅLARE

Erna Arhag

37-2017

"PER OLSSON HADE EN BONNAGÅRD..."

Ulla Ekvall

38-2018

ÅHUSKONSTNÄREN ANDREAS BJÖRKMAN

Sven Björkman

39-2019

HÅNSA OCH ÅLAFISKET

Ingvar Johansson