Småskrifter


GILLETS SMÅSKRIFTER


S:ta Annas Gille ger årligen ut två småskrifter, som beskriver personer, företeelser, byggnader eller annat av kulturhistoriskt intresse från Åhus med omnejd.

Till det facila priset av 125:- per år får man som prenumerant årets skrifter sig tillsänt per post.

Nedan följer en sammanställning över hitintills utgivna småskrifter (blå serien). Samtliga, utom de som markerats med *, finns till försäljning på Anders Håkansgården eller efter hänvändelse till sekreteraren. Priset är 50 kronor per skrift + porto.

Gillet tar tacksamt emot förslag på innehåll i nya småskrifter. Kontakta någon i styrelsen och berätta om dina idéer.

EN GAMMAL BOK "I TOBAKENS HÖGBORG" säljs nu för 50:-/styck + porto 66:-.

För att beställa småskrifter fyll i kontaktformuläret nedan.

Skriv även in din adress i formuläret.

 
 
 
 

Utgåva      Småskriftens innehåll                                                     Författare

1-1986*

FARFARS HUS

Vera Norell Bergström

2-1986*

SJÖFARTEN I ÅHUS HAMN DEL 1, FÖRE 1905

Tomas Johannesson

3-1986*

CHRISTIANSTAD-ÅHUS JERNVÄG 100 ÅR

Yngve Holmgren

4-1987*

MOSTERS HUS

Vera Norell Bergström

5-1987*

NÅGRA KVINNOÖDEN I VÅR SLÄKT

Margareta Andersson

6-1987

SJÖFARTEN I ÅHUS HAMN DEL 2, TIDEN 1905-1914

Tomas Johannesson

7-1988

NÅGRA ÅHUS-PRÄSTER, SOM JAG MINNS DEM

Bo Simonsson

8-1988*

OTTO OLS GÅRD I ÅHUS

Björn Rosenberg

9-1988*

SJÖFARTEN I ÅHUS HAMN DEL 3, TIDEN 1914-191

Tomas Johannesson

10-1989

ESPETORP

Gunilla Hult

11-1989

SJÖFARTEN I ÅHUS HAMN DEL 4, TIDEN 1919-1924

Tomas Johannesson

12-1989*

FÖRSVUNNA YRKEN OCH TITLAR

Bo Simonsson

13-1990*

BARNDOMSMINNEN FRÅN ÅHUS

Clara Berggren

14-1990*

HANDELSSLÄKTEN OLSSON I ÅHUS

Björn Rosenberg

15-1990

SJÖFARTEN I ÅHUS HAMN DEL 5, TIDEN 1925-1939

Tomas Johannesson

16-1991

SOM BARN I RIPA FATTIGGÅRD

Astrid Biel/Astrid Flood

17-1991

ÅHUS ELVERK

Allan Johansson

18-1991

SJÖFARTEN I ÅHUS HAMN DEL 6, TIDEN 1945-1956

Tomas Johannesson

19-1992

JAG ÄLSKAR SÖNDAGSSKOLAN

Elsa Mårtensson Brämhagen och Gunn-Britt Forsberg

20-1992*

ÅLKVASSAR

Peter Åklundh

21-1992

SJÖFARTEN I ÅHUS HAMN DEL 7, TIDEN EFTER 1956

Tomas Johannesson

22-1993

ÄGGFÖRENINGEN 1902-1957

Sivert Sundin

23-1993

SYSTER CARRY BERÄTTAR

Sivert Sundin

24-1993

KRISTIANSTADSBANANS LOKSTALL I ÅHUS

Yngve Holmgren

25-1994

RYHLS BÅT & SKEPPSVARV

Sture Jönsson

26-1994

MINNESBILDER DEL 1

Gunnar Lindau

27-1994

MINNESBILDER DEL 2

Gunnar Lindau

28-1995

MINNESBILDER DEL 3

Gunnar Lindau

29-1995

"BIR"-JÖNSSONS GÅRD

Artur Öman

30-1995

E.F.S.-GÅRDEN ESPET

Thure Carlsson

31-1996

KRING GÅRDEN VÄSTERGATAN 3 I ÅHUS

Björn Rosenberg

32-1996

POSTVÄSENDET OCH POSTBEFORDRAN INOM OCH TILL ÅHUS I GAMMAL TID

33-1996

MISSIONSFÖRENINGEN, MISSIONSHUSET OCH SÖNDAGSSKOLAN I HERNESTAD

Ingvar Göransson

34-1997

KRING HÅKANSSONSKA GÅRDEN VID TORGET I ÅHUS

Björn Rosenberg

35-1997

ATT RO ÖVER FOLK

EN FILOSOF OCH LIVSNJUTARE

NÅGRA ORD AV OCH OM GAMLA ÅHUSBOR

Artur Öman

36-1997

HAMNLOKEN I ÅHUS

Yngve Holmgren

37-1997

GEORGE DIXON Ett flyktingöde

Lasse Dahl och Rickard Knutsson

38-1998

LÄRARINNORNA PÅ VINDEN

MORFAR OCH JAG

Astrid Flood

Curt Hägg

39-1998*

JUBILEUMSALMANACKA 1999

40-1999

STENSARKOFAGERNA VID REVHAKEN

Mogens Månsson

41-1999

ÅHUS JORDBRUKSKASSA 1918-1998

Kenneth Svensson

42-1999

NYEHUSEN - STOCKHOLM

Curt Hägg

43-2000

HÅKANSGÅRDEN OCH GAMLA REDSKAP

Gösta Johansson

44-2000

FRÅN VÅG TILL VÅG

Magnus J. Månsson

45-2000

WÄDERQVARNARNA I ÅHUS

Lars Dahl

46-2001

REDERIVERKSAMHETEN I ÅHUS FÖR ETT SEKEL SEDAN, DEL 1

Tomas Johannesson

47-2001

REDERIVERKSAMHETEN I ÅHUS FÖR ETT SEKEL SEDAN, DEL 2

Tomas Johannesson

48-2001

TONÅRING UNDER BEREDSKAPSTIDEN

Britt-Inger Eriksson

49-2002

S:T JÖRGENS HOSPITAL I ÅHUS

Tomas Gejrot

50-2002

GATEHUSET SJÖGATAN 15 I ÅHUS OCH DESS ÄGARE SEDAN BÖRJAN AV 1800-TALET, DEL 1

Mogens Månsson

51-2002

GATEHUSET SJÖGATAN 15 I ÅHUS OCH DESS ÄGARE SEDAN BÖRJAN AV 1800-TALET, DEL 2

Mogens Månsson

52-2003

ÅHUS RODDKLUBB UNDER 1900-TALET

Bertil Håkansson

53-2003

"RASTPLATS FÖR VADARE VID ÅHUS" och "65 ÅRS RINGMÄRKNING"

Erik Schönbeck

54-2003

"DÄR YNGSJÖ SLUTAR OCH ÅHUS TAR VID"

Studiecirkel i Yngsjö

55-2004

BARKEN JOLANI

...det vackraste fartyg som seglat under svensk flagg!

Tomas Tillberg

56-2004

REP, REPSLAGNING & DEN SISTE REPSLAGAREN

Lee Radehag

57-2004

UR NORA OLSSONS SAMLING

Richard Knutsson

58-2005

EN SJÖMAN FRÅN ÅHUS

Bengt Persson

59-2005

CIGARRBREVEN ÅHUS 1905

Tomas Tillberg

60-2005

MINNESSKÄRVOR

Ulla Hedberg

61-2006

MALMSTRÖMS REPSLAGERI

Lee Radehag

62-2006

EN NÅGOT ANNORLUNDA GUIDNING I ÅHUS

Tomas Gejrot

63-2006

NILS AUGUST "KABBARP" NILSSON

Lars Dahl

64-2007

BOGSERVERKSAMHETEN I ÅHUS HAM

Tomas Johannesson

65-2007

SPRITBÅTSTRAFIKEN PÅ ÅHUS HAMN

Uno Pålsson och Tomas Johannesson

66-2007

GÄRDSKANS LOK- OCH ÅNGVAGNSSTALL I ÅHUS

Yngve Holmgren

67-2008

VILLA FURUBO VID HAMNEN I ÅHUS

Björn Rosenberg

68-2008

UR KRÖNIKEBOKEN

N. Aug. Nilsson Kabbarp

69-2008

ÅLFISKET PÅ SÖDRA KARET

Claes Ahlström

70-2009

VARM- OCH KALLBADHUSEN I ÅHUS

Björn Rosenberg

71-2009

ORIGINAL I ÅHUS

Eric Jönsson berättar och Ingvar Johansson skriver

72-2009

ANDERSSON & FLOOD

Lars Dahl

73-2010

GAMLA ESPETBRON

Björn Rosenberg

74-2010

UNGDOMSÅR I ÅHUS del 1

Sture Jönsson

75-2010

UNGDOMSÅR I ÅHUS del 2

Sture Jönsson

76-2011

SÖLLINGS I ÅHUS

Björn Rosenberg

77-2011

INGVAR CARLSSON BERÄTTAR OM VARMBADHUSET I ÅHUS

Ingvar Johansson

78-2011

MER UR GILLETS ARKIV

Rickard Knutsson

79-2012*

OTTO OLS BAGERI I ÅHUS

Lars Buhrgard

80-2012

GRAVA KARNAS LIV OCH LEVERNE

Gösta Johansson

81-2012

KVARTERET BRYGGAREN, TOMT NR 17 GILLETS TOBAKSLADAS FÖRHISTORIA

Rickard Knutsson och Björn Rosenberg

82-2013

YNGSJÖ KAPELL

Ingrid Hansson o Studiecirkeln "Yngsjö förr och nu"

83-2013

ERATO & ALPHA del 1

Carl Forssman

84-2013

ERATO & ALPHA del 2

Carl Forssman

85-2014

LEOS ÅHUSBILDER 

Leif Olsson berättar för Ingvar Johansson

86-2014

MAFALDA Min fars, Harry Olssons, seglats med skeppet Mafalda

Leif Olsson berättar för Ingvar Johansson

87-2014

R.A. BYGGEN - 60 ÅR I ÅHUS

Sixten, Mats och Tord Andersson

88-2015

SÅ RÄDDADES REPSLAGERIET I ÅHUS

Lee Radehag

89-2015

CAFÉER OCH MATSTÄLLEN I ÅHUS DEL 1

Ingvar Johansson, Erik Jönsson m.fl.

90-2015

CAFÉER OCH MATSTÄLLEN I ÅHUS DEL 2

Ingvar Johansson, Erik Jönsson m.fl.

91-2016

STIFTELSEN ÅHUS SKOLFONDSKASSA

Erland Stiber

92-2016

ÅHUSMINNEN DEL 1

Erik Jönsson/Ingvar Johansson

93-2016

94-2017

ÅHUSMINNEN DEL 2

OSTKUST - från Börje Nettelbrings skrifter

Erik Jönsson/Ingvar Johansson

Sammanställt av Ingvar Johansson

95-2017

INDUSTRISPÅR, FABRIKER OCH MAGASIN

Claes Ahlström

I ÅHUS HAMN OMKRING 1960

96-2017

"TUSENKONSTNÄREN" EDVARD OTTOSSON

Rickard Knutsson

97-2018

PER-OLOF JÖNSSON, MÅNGKAMPARE OCH ELDSJÄL

Ingvar Johansson

98-2018

SNICKARHAKEN, EN DANSK SNEKKEPLATS

Ingvar Johansson o Kenth Olsson

99-2018

HÅNSA ÅLAFISKARE

Ingvar Johansson

100-2019

LISA FAJERSSON "Från idè till lappverk"

Ingvar Johansson

101-2019

En orolig marknadsdag i Åhus 1402 Historiska berättelser 

Klipper. Bilder Lars Ferm

102-2020

Ryhls Båt & Skeppsvarv 1921

Peter Andersson #Peteriahus

103-2020

Andreas Björkmans kyrkobild

Ingvar Johansson

104-2021

Kyrktornet i Åhus

Ingvar Johansson

105-2021

Tullverksamheten i Åhus

Uno Pålsson & Claes Ahlström

106-2022

Von Bergenska Gården i Åhus

Björn Rosenberg

107-2022

Smuggeljakt i Yngsjö

Kenth Olsson