Tobaksladan

TOBAKSLADAN


I slutet av 1880-talet och i början på 1900-talet hade så gott som varje familj i Åhus och i byarna runt omkring minst en tobakslycka. Tobaksodling och tillverkning av bl.a. Åhushavannan är näringar som under en lång period var starkt förknippade med Åhus. På grund av dålig lönsamhet minskar odlingen av tobak kraftigt under 1940-talet.  Den sista tobaksskörden bärgades i Yngsjö och Åhus hösten 1964 i och med att Svenska Tobaksmonopolet upphör med att ta emot svenskodlad tobak. En ett par hundra år gammal tobaksodlingsepok var tillända.


Efter skörd förvarades tobaksbladen uppträdda på spett i för ändamålet särskilt byggda  tobakslador (odlare med mindre mängd tobak hängde sin tobak på vinden eller i uthus) innan det var dags för leverans till Svenska Tobaksmonopolet (från 1915).  Många familjer fick genom tobaksodlingen ett välkommet tillskott i hushållskassan när tobakspengarna anlände strax före jul.


Åhus Hembygdsförening är ägare till den tobakslada, som i dag är belägen vid den södra rondellen längs väg 118 i Åhus. Tobaksladan inrymmer ett informativt museum och är öppen i samband med visningarna av Anders Håkansgården. Hembygdsföreningen tar gärna emot besök även på andra tider efter överenskommelse och visar den unika tobaksladan och dess inventarier.


Svenska Tobaksmonopolet skänkte 1968 Tobaksladan till föreningen. Ladan låg då på en tomt vid  Östra Vallgatan (i dag ICA Kvantums parkeringsplats), dit den flyttats från Norregatan. Den ägdes då av Svenska Tobaksmonopolet och flyttades till nuvarande plats och renoverades på deras bekostnad. 


Statyn som syns på bilden stals någon natt i oktober 2015 och har inte återfunnits.