Om Gillet


OM ÅHUS HEMBYGDSFÖRENING


 

Villands Härads Hembygdsförening utsåg 1948 en kommitté (ruinkommittén) för vård av ruiner och minnesmärken i Åhus. Några år senare, 1951, var tiden mogen att bilda en egen förening med uppgift att dels fortsätta ruinkommitténs verksamhet och dels verka för bevarandet av den ålderdomliga prägeln hos Åhus äldre delar. Den 20 maj 1951 valdes den första styrelsen och stadgar antogs.


Sedan dess har Hembygdsföreningen, med stor framgång och till mångas glädje, verkat i samma anda, att bevara vår hembygd och vårt kulturarv. Föreningen vill se framåt i tiden. Samarbetet med myndigheter samt andra organisationer och föreningar i närheten har stor betydelse för skapandet av ett gemensamt och trivsamt Åhus.


Hembygdsföreningen har sin hemvist på Anders Håkansgården där du är välkommen att besöka oss och ta del av den verksamhet som bedrivs. Kanske har du också något att berätta om din tid i Åhus, som kan vara av intresse för framtiden och ytterligare öka på våra kunskaper om livet i och omkring Åhus nu och  tidigare. Gården och dess samlingar visas torsdagseftermiddagar under sommarmånaderna.


Vi tar gärna emot besöksgrupper även på andra tider. Under sommaren genomförs ibland guidade vandringar i Åhus gamla delar. Se vidare under fliken Aktiviteter.


Varje torsdagsförmiddag träffas ett antal medlemmar på Anders Håkansgården för att arbeta såväl med föremål, foton och handlingar som att sköta om gården. Välkommen du också!


Föreningen har cirka 500 medlemmar. Härutöver finns ett 20-tal företagsmedlemmar. Läs om medlemskap i föreningen under fliken medlemmar. Hembygdsföreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Skånes Hembygdsförbund samt i Skånes Arkivförbund.


Hembygdsföreningens årsmöte sker omkring  Annadagen i december. Föreningens stadgar antogs av årsmötet 1985 med vissa kompletteringar/ändringar från årsmötena 1993 och 1994 samt därefter 2010 och 2011.

 


Förutom med e-post når du oss så här:

Åhus Hembygdsförening, Kavrövägen 2, 296 35 Åhus ahgarden55@gmail.com

Telefon till ordföranden: 044-24 30 06 eller 0709 457040  e-post: g.ragnarsson@ume.se

....................................................

Bankgiro: 5762-7994

Swish: 12345 98892

Organisationsnummer 838200-3567