Styrelse

 

Hembygdsföreningen Sankta Annas Gille Åhus

 

 

STYRELSE 2017

 

Ordförande Göran Ragnarsson Tfn 044-24 30 06; Epost: g.ragnarsson@ume.se

 

Vice ordförande Rickard Knutsson Tfn 044-24 29 03; Epost: rickard.knutsson@telia.com

 

Vice ordförande Anders Björklund Tfn 044-24 30 63; Epost: ag.bjorklund@telia.com

 

Kassör Roland Larsson Tfn 044-243770; Epost: roland.w.larsson@gmail.com

 

Sekreterare Barbro Georgsson 044-242781; Epost: barbro.georgson@gmail.com

 

Ledamot Ingvar Johansson 044-24 26 09; Epost: per.ingvar.johansson@telia.com

 

Ledamot Günther Leiding 070-634 70 87; Epost:g.leiding@gmail.com

 

Ledamot Torleif Valfridsson 044-242222; Epost: torleif.valfridsson@telia.com

 

Ledamot Ann-Sofie Ahlström Nilsson 044-242952; Epost: siggebus9@gmail.com

 

Suppleant Kurt Nilsson Tfn 044-242116; Epost: gun_kutte@hotmail.com

 

Suppleant Christian Molin 044-240455; Epost: design.torget11@telia.com

 

Suppleant Ulla Nyman 044-241506; Epost: jessica.sjoholm@yahoo.com

 

Suppleant Lars Wittzell 044-243775 larswittzell@hotmail.com

 

Suppleant Irene Ferm 044-243085 akireneferm@gmail.com