Foton Åhus Hamn ca 1960 2005ÅHUS HEMBYGDSFÖRENING

S:ta Annas Gille